Thông báo về lịch nghỉ tết âm lịch 2018. Shop ngừng nhận đơn hàng từ ngày 12/2/2018 (tức 27/12 âm lịch) - Bắt đầu nhận đơn hàng trở lại vào ngày 28/2/2018 (tức 13/1 âm lịch)

Phân loại: Bàn chông cắm hoa

Kéo cắt tỉa hoa truyền thống chuyên dùng cho nghệ thuật Ikebana

GIÁ : 480,000 VNĐ / Cái

MÃ : KEO-THANG-165

Kéo cắt tỉa hoa truyền thống chuyên dùng Ikebana

Bàn chông cắm hoa tròn đường kính 23 mm

GIÁ : 25,000 VNĐ / Cái

MÃ : BC-D23

Bàn chông cắm hoa tròn đường kính 23 mm

Bàn chông cắm hoa tròn đường kính 34 mm

GIÁ : 70,000 VNĐ / Cái

MÃ : BC-D37

Bàn chông cắm hoa tròn đường kính 34 mm

Bàn chông cắm hoa tròn đường kính 35mm, Kim cao 18 mm

GIÁ : 145,000 VNĐ / Cái

MÃ : BCT-35-18

Bàn chông cắm hoa tròn 35mm, Kim cao 18 mm

Bàn chông cắm hoa tròn, đường kính 45 mm

GIÁ : 175,000 VNĐ / Cái

MÃ : BC-D45

Bàn chông cắm hoa tròn, đường kính 45 mm

Bàn chông cắm hoa tròn đường kính 50 mm

GIÁ : 245,000 VNĐ / Cái

MÃ : BCT-50

Bàn chông cắm hoa tròn đường kính 50 mm

Bàn chông cắm hoa tròn, đường kính 70 mm

GIÁ : 330,000 VNĐ / Cái

MÃ : BC-D70

Bàn chông cắm hoa tròn, đường kính 70 mm

Bàn chông cắm hoa tròn đường kính 80 mm

GIÁ : 430,000 VNĐ / Cái

MÃ : BCT-80-20

Bàn chông cắm hoa tròn đường kính 80 mm

Bàn chông cắm hoa tròn, đường kính 93 mm

GIÁ : 550,000 VNĐ / Cái

MÃ : BC-D93

Bàn chông cắm hoa tròn, đường kính 93 mm

Bàn chông cắm hoa vuông 31 mm X 31 mm

GIÁ : 70,000 VNĐ / Cái

MÃ : BCV-31

Bàn chông cắm hoa vuông 31 mm X 31 mm

Bàn chông cắm hoa vuông 36 mm X 36 mm

GIÁ : 80,000 VNĐ / Cái

MÃ : BCV-36

Bàn chông cắm hoa vuông 36 mm X 36 mm

Bàn chông cắm hoa vuông 40 mm X 40 mm

GIÁ : 155,000 VNĐ / Cái

MÃ : BCV-42

Bàn chông cắm hoa vuông 40 mm X 40 mm

Bàn chông cắm hoa chữ nhật 50 mm X 28 mm

GIÁ : 60,000 VNĐ / Cái

MÃ : BCCN-50-28

Bàn chông cắm hoa chữ nhật 50 mm X 28 mm

Bàn chông cắm hoa chữ nhật 63 mm X 45 mm

GIÁ : 215,000 VNĐ / Cái

MÃ : BC-D63-R45

Bàn chông cắm hoa chữ nhật 63 mm X 45 mm

Bàn chông cắm hoa chữ nhật 70 mm X 50 mm

GIÁ : 270,000 VNĐ / Cái

MÃ : BCCN-70-50

Bàn chông cắm hoa chữ nhật 70 mm X 50 mm

Bàn chông cắm hoa chữ nhật 52 mm X 34 mm

GIÁ : 150,000 VNĐ / Cái

MÃ : BCCN-52-34

Bàn chông cắm hoa chữ nhật 52 mm X 34 mm

Bàn chông cắm hoa chữ nhật 96 mm X 70 mm

GIÁ : 450,000 VNĐ / Cái

MÃ : BCCN-96-70

Bàn chông cắm hoa chữ nhật 96 mm X 70 mm

Bàn chông cắm hoa - Viên bảo quản hoa cắm trong nước - Đèn chống nước trang trí trong lọ hoa