Phân loại: Bàn chông cắm hoa

Bàn chông cắm hoa nhật nguyệt đường kính 70mm, dụng cụ cắm hoa Ikebana

GIÁ : 525,000 VNĐ / Cái

MÃ : BCNG-70

Bàn chông cắm hoa nhật nguyệt đường kính 70mm

Bàn Chông Cắm Hoa Rẻ Quạt 115 Mm X 57mm, Dụng cụ cắm hoa Ikebana

GIÁ : 600,000 VNĐ / Cái

MÃ : BCRQ-115-57

Bàn Chông Cắm Hoa Rẻ Quạt 115 Mm X 57mm, Ikebana

Bàn chông tam giác hay bàn chông lá hoa mai, kích thước cạnh 77mm, dụng cụ cắm hoa Ikebana

GIÁ : 375,000 VNĐ / Cái

MÃ : BCTG-77

Bàn chông tam giác hay bàn chông lá hoa mai

Bàn chông cắm hoa vuông 68mm [Đế dầy], kim cao 18.5mm, dụng cụ cắm hoa Ikebana

GIÁ : 400,000 VNĐ / Cái

MÃ : BCV-68

Bàn chông cắm hoa vuông 68mm [Đế dầy]

Kéo cắt tỉa hoa truyền thống chuyên dùng cho nghệ thuật Ikebana

GIÁ : 320,000 VNĐ / Cái

MÃ : KEO-THANG-165

Kéo cắt tỉa hoa truyền thống chuyên dùng Ikebana

Bàn chông cắm hoa tròn đường kính 23 mm, dụng cụ cắm hoa Ikebana

GIÁ : 25,000 VNĐ / Cái

MÃ : BC-D23

Bàn chông cắm hoa tròn đường kính 23 mm

Bàn chông cắm hoa tròn đường kính 34 mm, dụng cụ cắm hoa Ikebana

GIÁ : 50,000 VNĐ / Cái

MÃ : BC-D37

Bàn chông cắm hoa tròn đường kính 34 mm

Bàn chông cắm hoa tròn đường kính 35mm [Đế dầy]

GIÁ : 145,000 VNĐ / Cái

MÃ : BCT-35-18

Bàn chông cắm hoa tròn 35mm [Đế dầy]

Bàn chông cắm hoa tròn đường kính 50 mm

GIÁ : 175,000 VNĐ / Cái

MÃ : BCT-50

Bàn chông cắm hoa tròn đường kính 50 mm

Bàn chông cắm hoa tròn, đường kính 70 mm, dụng cụ cắm hoa Ikebana

GIÁ : 310,000 VNĐ / Cái

MÃ : BC-D70

Bàn chông cắm hoa tròn, đường kính 70 mm

Bàn chông cắm hoa vuông 30 mm X 30 mm, dụng cụ cắm hoa Ikebana

GIÁ : 50,000 VNĐ / Cái

MÃ : BCV-31

Bàn chông cắm hoa vuông 30 mm X 30 mm

Bàn chông cắm hoa vuông 36 mm X 36 mm, dụng cụ cắm hoa Ikebana

GIÁ : 80,000 VNĐ / Cái

MÃ : BCV-36

Bàn chông cắm hoa vuông 36 mm X 36 mm

Bàn chông cắm hoa vuông 40 mm X 40 mm, dụng cụ cắm hoa Ikebana

GIÁ : 155,000 VNĐ / Cái

MÃ : BCV-42

Bàn chông cắm hoa vuông 40 mm X 40 mm

Bàn chông cắm hoa chữ nhật 63 mm X 45 mm, dụng cụ cắm hoa Ikebana

GIÁ : 175,000 VNĐ / Cái

MÃ : BC-D63-R45

Bàn chông cắm hoa chữ nhật 63 mm X 45 mm

Bàn chông cắm hoa chữ nhật 70 mm X 50 mm, dụng cụ cắm hoa Ikebana

GIÁ : 270,000 VNĐ / Cái

MÃ : BCCN-70-50

Bàn chông cắm hoa chữ nhật 70 mm X 50 mm

Bàn chông cắm hoa chữ nhật 52 mm X 34 mm, dụng cụ cắm hoa Ikebana

GIÁ : 120,000 VNĐ / Cái

MÃ : BCCN-52-34

Bàn chông cắm hoa chữ nhật 52 mm X 34 mm

Bàn chông cắm hoa chữ nhật 96 mm X 70 mm

GIÁ : 450,000 VNĐ / Cái

MÃ : BCCN-96-70

Bàn chông cắm hoa chữ nhật 96 mm X 70 mm

Bàn chông cắm hoa - Viên bảo quản hoa cắm trong nước - Đèn chống nước trang trí trong lọ hoa