"Ti toe" với nghệ thuật cắm hoa Ikebana - 3

Thêm một cách nữa sử dụng bàn chông cắm hoa

Ikebana, cắm hoa đồng tiền với lá quế và bàn chông cắm hoa

🌸 Nguyên liệu:

- 10 bông hoa đồng tiền.
- 3 cành lá quế.

🌸 Phụ kiện:

- Bát sứ men xanh, đường kính 18cm X cao 9cm.

- Bàn chông cắm hoa, dài 63mm X 45mm. #banchongcamhoa #bànchôngcắmhoa

🌸 Cách thực hiện:

- Thân của hoa đồng tiền mềm và xốp khi cắm lên bàn chông sẽ không vững và khó tạo dáng. Thêm chân giả làm từ thân của hoa hồng để đứng vững và tạo dáng.
- Lựa chọn 3 cành lá quế tương ứng với Shin, Soe và Tai. Uốn nhẹ để tạo dáng cho phù hợp với từng vị trí.
- Lựa 4 bông hoa đồng tiền vừa dùng để bổ trợ cho Shin và Soe. Vừa dùng để thêm sinh động. - Làm chân giả cho các cành lá quế, các bông hoa đồng tiền.
- Cố định các cành hoa vào bàn chông.
- Sau khi cắm xong, đưa vào trong bát, căn chỉnh vị trí cho phù hợp.

Nghệ thuật cắm hoa Ikebana với hoa đồng tiền, lá quế và bàn chông cắm hoa

Nghệ thuật cắm hoa Ikebana với hoa đồng tiền, lá quế và bàn chông cắm hoa

Nghệ thuật cắm hoa Ikebana với hoa đồng tiền, lá quế và bàn chông cắm hoa


Bàn chông cắm hoa - Viên bảo quản hoa cắm trong nước - Đèn chống nước trang trí trong lọ hoa