Tản mạn về hoa

"Ti toe" với nghệ thuật cắm hoa Ikebana - 3

"Ti toe" với nghệ thuật cắm hoa Ikebana - 3

Sử dụng hoa đồng tiền và lá quế
"Ti toe" với nghệ thuật cắm hoa Ikebana - 4

"Ti toe" với nghệ thuật cắm hoa Ikebana - 4

🌱 Nhiều bạn thắc mắc là tại sao #sacmaudem lại "tốn sức" cắm nhiều bát hoa, lọ hoa (tạm được, chưa đẹp lắm 🐶) đăng cho mọi người cùng thưởng thức.
"Ti toe" với nghệ thuật cắm hoa Ikebana - 5

"Ti toe" với nghệ thuật cắm hoa Ikebana - 5

Sử dụng lại những loại hoa thông thường với kiểu cắm mới. Thêm một cách nữa sử dụng bàn chông cắm hoa
"Ti toe" với nghệ thuật cắm hoa Ikebana - 6

"Ti toe" với nghệ thuật cắm hoa Ikebana - 6

Lần này @sacmaudem tiếp tục dùng những loại hoa quen thuộc với các bạn, để các bạn thưởng thức. Nghệ thuật ăn nói không phải là sở trường của @sacmaudem. Chính vì vậy @sacmaudem đi luôn vào vấn đề chính
"Ti toe" với nghệ thuật cắm hoa Ikebana - 7
Bàn chông cắm hoa - Viên bảo quản hoa cắm trong nước - Đèn chống nước trang trí trong lọ hoa