Hướng dẫn các bước căn bản để làm một lọ hoa cắm chìm trong nước

1. Xem hướng dẫn các bước căn bản để làm một lọ hoa cắm chìm trong nước:2. Xem hướng dẫn cách tính lượng sỏi thủy tinh đong vào lọ hoa:3. Xem cách sử dụng đèn led chống nước (loại chìm) dùng trang trí trong bình hoa :Bàn chông cắm hoa - Viên bảo quản hoa cắm trong nước - Đèn chống nước trang trí trong lọ hoa